You are here: Home / Advertise With Us / G Suite

ဂူဂယ္ရဲ့ လုပ္ငန္းသုံး အီးေမးလ္

မိမိကိုယ္ပိုင္ ဒိုမိန္း နဲ႔ Google Mail ကိုအသုံးျပဳလိုပါသလား ? google ရဲ့ re-seller ​ႏွုန္းနဲ႔ ေဈးႏွုန္း သက္သက္သာသာ သုံးလိုပါသလား ?


သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ Google ရဲ့ professional email ကို သုံးဖို႔ အႀကံျပဳပါရေစ။

$39.9

Per User Per Year

Google G Suite Basic includes:

* Business email addresses ([email protected])

* Video and voice calls

* Integrated online calendars

* 30GB of online storage for file syncing and sharing

* Online text documents, spreadsheets and slides

* Easy to create project sites

* Security and admin controls

* 24/7 phone and email support by google team

အခမဲ့ Gmail ကို မည္သူမဆိုအလြယ္တကူ account ဖြင့္လို႔ရေနပါတယ္။ အဲဒီလိုအလြယ္တကူ လူတိုင္းရတဲ့ Gmail ကို ကိုယ့္လုပ္ငန္းမွာ သုံးေနတယ္ဆိုရင္ တစ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သယ္ေတြရဲ့ ယုံၾကည္မွုေလ်ာ့က်ျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ့ ခိုင္မာမွု၊ တရားဝင္မွုေတြကို သံသယျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတြ႕အၾကဳံအရ အြန္လိုင္းကေနၿပီး credit နဲ႔ ေငြေခ်ၿပီးခ်ိန္မွာ ဟိုတယ္ Voucher ကို အခမဲ့ အီးေမးလ္ သုံးၿပီး ျပန္လည္ ေပးပို႔မိလို႔ ဝယ္ယူသူမွ ဝယ္ယူထားမွုကို ခ်က္ျခင္းဖ်က္သိမ္းၿပီး refund ျပန္ေတာင္းၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေငြေၾကးကိစၥေတြနဲ႔ professional က်က် အလုပ္လုပ္ေနရမယ့္ အခ်ိန္မွာ လူတိုင္းအလြယ္တစ္ကူရတဲ့ အခမဲ့ gmail ကို professional မက် သုံးစြဲေနလို႔ လုပ္ငန္းအေပၚ ယုံၾကည္မွုပ်က္သြားလို႔ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ internet ေပၚမွာ ကိုယ့္ လုပ္ငန္းကို ရွာေတြၿပီး စိတ္ဝင္စားလို႔ form mail ကေနတဆင့္ ဆက္သြယ္လာၿပီးခါမွ အခမဲ့ gmail နဲ႔ အေၾကာင္းျပန္မိလို႔ ဟိုဘက္က ထပ္မံမဆက္သြယ္ေတာ့တာေတြ ျဖစ္လာၾကပါၿပီ။


ေငြေၾကးကုန္က်မွုသက္သာျခင္း / ေဈးႏွုန္းခ်ိဳသာျခင္း

Google ၏နည္းပညာကို အေျခခံ၍ အသုံးျပဳထားေသာ စာပို႔စနစ္မ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သီးသန႔္ hardware (သို႔) software မ်ား မလိုအပ္ပဲ၊ လြယ္လင့္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္သာသက္ျခင္း၊ ေဈးႏွုန္းခ်ိဳသာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမွုမ်ားစြာရရွိနိုင္ပါသည္။ Email အသုံးျပဳသူမ်ားမွလည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ Microsoft Outlook ကဲ့သို႔ေသာ interface မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ Email, Contacts and Calendar မ်ားကို အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။


Data သိမ္းရန္ ေနရာပိုမိုရရွိျခင္း

အသုံးျပဳသူတိုင္းအတြက္အေရးႀကီး message မ်ားသိမ္းရန္ 30GB ေနရာရထားၿပီး Google Search အသုံးျပဳကာ လူႀကီးမင္းတို႔လိုအပ္ေသာ message မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြေပးနိုင္သည္။ Gmail ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အနည္းဆုံးအခ်ိန္သုံးစြဲကာ အမ်ားဆုံးလုပ္ေဆာင္နိုင္မွုကိုေပးစြမ္းနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ message မ်ား စနစ္တက်စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊ message မွာ label မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ message မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြနိုင္ျခင္း၊ spam mail မ်ားကိုထိေရာက္စြာဖယ္ရွားနိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မွု ျမင့္မားစြာရရွိနိုင္သည္။


မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုသုံးစြဲနိုင္ျခင္း

လူႀကီးမင္းတို႔ခရီးသြားေနစဥ္ အခ်ိန္မွာပင္ Google apps ကို လြယ္လင့္တကူအသုံးျပဳကာ မိမိတို႔႐ုံးခန္းမွာ ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္စရာ မလိုပဲ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ BlackBerry, iPhone, Windows Mobile ႏွင့္ Android ဖုန္းမ်ားကို Google Apps ၏ support မွအခ်ိန္ေနရာမေရြး၊ အပိုေၾကးေပးေဆာင္စရာမလိုပဲ ဝန္ေဆာင္မွုေပးေနၿပီျဖစ္သည္။


၉၉.၉% ရာႏွုန္းျပည့္ ခ်ိတ္ဆက္မွုရနိုင္ျခင္း

99.9% ထိ မည္သည့္အေႏွာက္အယွက္၊ ၾကန႔္ၾကာမွုမရွိ အခ်ိန္ျပည့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ကို Google Apps အသုံးျပဳသူမ်ားကို အာမခံနိုင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္တြင္က်ယ္မွုမရွိျခင္း၊ system downtime အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလိုပါ။ စိတ္ခ်လုံျခဳံသည့္ data center မ်ားတြင္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ Gmail, Google Calendar, Google Docs ႏွင့္ Google Sites မ်ားကို အျမဲတေစ ကူးယူသိမ္းထားသည္။


လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမွုရွိျခင္း

လူႀကီးမင္းတို႔၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Google ထံယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ ၎သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားသည္ ေသခ်ာေပါက္လုံျခဳံမွုရွိေနသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အေရးႀကီးအခ်က္လက္မ်ားကို Google ၏ security team ႏွင့္အတူ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳလုံျခဳံေရးပိုင္းဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ အေရးႀကီး data မ်ားကို ခိုင္မာေသာ လုံျခဳံမွုစနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မွုကို Google ႏွင့္ အျခားသုံးစြဲသူမ်ားစြာက ယုံၾကည္စြာအပ္ႏွံထားပါသည္။