You are here: Home /  Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers

 Search Result    

Listing

 • Universal Cable

  Kamaryut,Yangon.

  ......

  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable - Electric Cable Supporting System (Trunking Tray & Ladder) - Electronic Equipment & Supplies - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ။  အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး။  
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  
 • AEG Co.,Ltd.

  Hlaing Thayar,Yangon.
  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။
 • AS Cable Co., Ltd.

  Yenangyaung,Regional.
  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Equipment & Supplies - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး။
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။
 • AWS (Myanmar) Co., Ltd.

  North Okkalapa,Yangon.
  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Computer Software Developer & Dealers - Telecommunication Equipment & Supplies -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။ကွန်ပျူတာသုံးနည်းပညာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသူများ။တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိရိယာများ။
 • CSS Co., Ltd.

  Pabedan,Yangon.
  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။
 • CSS Co., Ltd.

  Mingalar Taungnyunt,Yangon.
  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။