You are here: Home /  Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers

 Search Result    

Listing

 • Classic Electrical & Engineering Co., Ltd.

  Chan Aye Thar San,Mandalay.

  ......

  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable - Electrical & Home Appliances Sales & Service -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ။  
 • Golden Lion Wire Co., Ltd.

  Lanmadaw,Yangon.

  ......

  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  
 • Golden Lion Wire Co., Ltd.

  Hlaing Thayar,Yangon.

  ......

  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  
 • Sigma Cable

  Hlaing Thayar,Yangon.

  ......

  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable - Electric Panel, Switch Gear, DB - Electrical & Home Appliances Sales & Service - Lighting Fixtures - Manufacturers & Wholesales -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  လျှပ်စစ်ခလုတ်နှင့်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ။  အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ။  လျှပ်စစ်မီးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေး။  
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  
 • Starmart nine mile

  Mayangone,Yangon.

  ......

  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  
 • Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  
 • Universal Cable

  Kamaryut,Yangon.

  ......

  Category: Cables & Wire - Wholesales & Manufacturers - Electric Cable - Electric Cable Supporting System (Trunking Tray & Ladder) - Electronic Equipment & Supplies - Wholesales & Manufacturers -  ကေဘယ်နှင့်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းဝယ်ရေး။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးကြီးများ။  လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ။  အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး။